Stadsgids

Rondleidingen door veelkleurig Kampen


In mijn woonplaats Kampen leid ik al een paar jaar regelmatig groepen rond. Ik doe dat voor een grote landelijke organisatie en voor opdrachtgevers - zoals schoolinstellingen en historische verenigingen - die mij kennen van mijn historische publicaties en lezingen. De stad en haar inwoners zit mij door afkomst, beleving en studie bijna letterlijk in het DNA. Ik heb uitvoerig genealogisch onderzoek verricht naar mijn Kamper voorouders en kan mede daardoor veel vertellen over het vroegere leven, wonen en werken in de stad. Als gepromoveerd historicus heb ik gedegen kennis van de kerkelijke ontwikkelingen en verhoudingen.


Voor veel mensen is Kampen vaak nog een onbekende stad, terwijl zij toch zoveel moois heeft te bieden. Een fenomenaal rivierfront, een majestueuze brug, monumentale kerken, middeleeuwse poorten en een heerlijk plantsoen dat vrijwel de gehele brede binnenstad omzoomd. Na de rijke Hanzeperiode kwam het verval. Toch bleef het een stad van kooplieden en werd het nadien ook een vestigingsplaats van stadsboeren, wevers, dominees, militairen en sigarenmakers. Een stad waar vreemdelingen (uiteindelijk) altijd een thuis vonden, mensen kwamen en weer vertrokken, maar velen uiteindelijk ook weer naar terugkeerden. Een stad met een geheel eigen dialect, met een indrukwekkende binnenstad en tegelijkertijd een ‘dorpse’ bevolking.


Mijn stadswandelingen zijn meer dan een gebruikelijke rondgang langs de monumentale highlights. Zo vertel ik met name ook graag over de religieuze en sociaal-maatschappelijke geschiedenis van de stad. Niet alleen die van de laatmiddeleeuwse gloriejaren, maar vooral ook die van de negentiende en twintigste eeuw. Bijvoorbeeld over de opkomst van de sigarenindustrie - waarin in de hoogtedagen meer dan de helft van de Kamper bevolking (mannen, vrouwen en kinderen) werkzaam was - tot en met de recente ontwikkeling van de ‘Zuiderzeehaven’ die de regio nieuwe werkgelegenheid en welvaart heeft gebracht. Maar ook belicht ik met plezier aspecten van het Kamper dialect, typische plaatselijke omgangsvormen en bijzondere tradities en gebruiken als het melkbusschieten.


Nieuwsgierig geworden? Dan nodig ik u graag uit contact met mij op te nemen voor het afstemmen van een op maat gemaakte rondleiding. Ik ken de stad zo goed dat het vrij eenvoudig schakelen is. Niets ligt vast, veel is mogelijk.

Kampen kreeg na de stichting van de Theologische School in 1854 langzamerhand steeds meer een orthodox-protestants karakter. Sommigen betitelden de stad daardoor wel als het Rome (of Mekka) van de gereformeerden. Toch waren de afgelopen anderhalve eeuw zeker niet alle Kampenaren ‘gereformeerd’. De meeste Kampenaren - zeker die uit de laagste sociaal-economische klassen - bleven Nederlands-hervormd, al was het alleen al in verband met de niet onaanzienlijke diaconale fondsen van de plaatselijke hervormde gemeente. Ook was een behoorlijk aantal bewoners - minstens een op de zeven - katholiek. Om over de eveneens niet geringe aanhang van tal van andere denominaties in deze zo veelkeurige stad nog maar te zwijgen.