recent werk

Recent werk

Boekpresentatie 1 december 2023

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw was Kampen in de Oudejaarsnacht het toneel van hevige onlusten. Het Overijsselse provinciestadje werd op Nieuwjaarsdag in die jaren in de nieuwsberichten steevast genoemd in de rij van steden – met name Den Haag en Amsterdam – waar het in de voorafgaande Oudejaarsnacht onrustig was geweest. In de politierapporten werd in dat kader zelfs geschreven over de 'Nacht van Kampen'. Het Kamper politiekorps moest ondersteund worden door tientallen collega's uit onder meer Zwolle, Deventer en Enschede. Menig Kampenaar van boven de vijftig jaar kan zich de veldslagen tussen de raddraaiers en meelopers en de politie nog levendig herinneren. Sommigen gaan er nog altijd prat op zelf in de voorste linie te hebben 'meegestreden'....


Al een paar jaar zijn mijn neef Johan Ekkel en ik bezig met onderzoek naar oudejaarstradties in het algemeen en carbidschieten in het bijzonder. In het Kamper weekblad De Brug hebben we eind 2018 de eerste bevindingen van ons (archief) onderzoek naar de Oudejaarsvieringen in Kampen weergegeven. En in het decembernummer 2020 van het Historisch Tijdschrift van Jan van Arkel hebben we bijzondere aandacht besteed aan de veldslagen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ons boek Mut kunn´n. Carbidschieten en andere oudejaarstradties zal DV 1 december 2023 worden gepresenteerd op het eerste nationale carbidcongres in Kampen.