eerder werk

Een beknopte opsomming van de belangrijkste publicaties:


Na mijn promotie in 2001 op 'Heelen en halven' Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872-1925 ben ik mij meer en meer gaan toeleggen op de regionale geschiedschrijving.

Heelen en halven (verloren.nl)


Zo heb ik in het derde deel van de Geschiedenis van Groningen (2009) de hoofdstukken 'Een nieuwe provincie 1815-1848' en 'Een samenleving met schakeringen' mogen schrijven.

View of M.G.J. Duijvendak e.a. (eds.), Geschiedenis van Groningen, I, II en III (bmgn-lchr.nl)


Op vrijdag 28 september 2012 is tijdens het minisymposium 'Kerk en theologie in een links gewest' in de Groningse vestiging van de PThU mijn boek Harde grond. Kerkelijke verhoudingen in Groningen,1813-1945 gepresenteerd.

Secularisering in het Groningerland | Otto S. Knottnerus (wordpress.com)


Op zaterdag 13 september 2014 werd in Arnhem in het Huis der Provincie Van pottenkijker tot boegbeeld ten doop gehouden. Dit boek over de Commissarissen van de Koning(in) die de afgelopen 200 jaar in de provincie Gelderland de scepter zwaaiden schreef ik samen met Bob Roelofs, toentertijd griffier van de Gelderse Provinciale Staten.

Boek: Van pottenkijker tot boegbeeld. 200 jaar Gelderse Commissarissen van de Koning(in) (matrijs.com)


In de Kamper Almanak van 2015 verscheen het artikel 'Kampen in het revolutiejaar 1848' van mijn hand. Geen groot artikel, 23 pagina's slechts, maar wel een interessante prosopografische schets van een tweehonderdtal gezagsgetrouwe Kampenaren uit die tijd. Vind het zelf een mooi stuk ambachtelijk historisch vakwerk.

14ka15historische_bijdragen_revolutiejaar.pdf (kamperalmanak.nl)


Op donderdag 10 november 2022 is in het Huis der Provincie het Verhaal van Gelderland gepresenteerd, waarin ik de negentiende eeuw heb mogen beschrijven.

https://erfgoedgelderland.nl/verhaal-van-gelderland-vier-prachtig-geillustreerde-boeken-over-de-geschiedenis-van-gelderland/