Jonn van Zuthem

Geschiedschrijving is een ambacht

eerder werk

(hieronder de belangrijkste publicaties)

Na mijn promotie in 2001 op 'Heelen en halven' Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872-1925 ben ik mij meer en meer gaan toeleggen op de regionale geschiedschrijving.


Zo heb ik in het derde deel van de Geschiedenis van Groningen (2009) de hoofdstukken 'Een nieuwe provincie 1815-1848' en 'Een samenleving met schakeringen' mogen schrijven.


Op vrijdag 28 september 2012 is tijdens het minisymposium 'Kerk en theologie in een links gewest' in de Groningse vestiging van de PThU mijn boek Harde grond. Kerkelijke verhoudingen in Groningen, 1813-1945 gepresenteerd.


Op zaterdag 13 september 2014 werd in Arnhem in het Huis der Provincie Van pottenkijker tot boegbeeld ten doop gehouden. Dit boek over de Commissarissen van de Koning(in) die de afgelopen 200 jaar in de provincie Gelderland de scepter zwaaiden schreef ik samen met Bob Roelofs, toentertijd griffier van de Gelderse Provinciale Staten.